ایران, اصفهان

 Fararaz6996    فرهاد ذاکر

0
    
0

مترجم و مدرس زبان انگلیسی
بالغ بر بیست و پنج سال سابقه تدریس و ترجمه
برگردان متون دانشگاهی بی شمار
برگردان مقالات و کتب اساتید دانشگاه
تدریس اکثر کتب آموزشگاهی
تدریس خصوصی و نیمه خصوصی

@
   
0
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''