ایران, تهران

 PorozheKelasi    P.K.

  • 0
  • 0
  • 0
0
    
0

انجام پروژه های کدنویسی و مدلسازی
فرترن FORTRAN
متلب MATLAB
گمبیت Gambit
فلوئنت Fluent
کتیا CATIA

@
   
0
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''