drarashnoroozi    دکترارش نوروزی

  • 1
  • 0
  • 0
0
    
0

دکتر آرش نوروزی پژوهشگر و محقق و سخنران و مدرس دانشگاهی سرویراستار و نمونه خوان مجری برنامه های پژوهشی و آموزشی گزارشگر گوینده نویسنده شاعر مدیر آموزشی با بیست سال تجربه و سابقه فعالیت

@
   
3
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''