ایران, آذربایجان شرقی

 grohsnetiastartrkih    گروه صنعتی استارترکیه

  • 1
  • 0
  • 0
0
    
0

گروه صنعتی استار ترکیه تولید کننده درب وپنجره هایupvcوشیشه های دوجداره همراه باتزریق فرایند گاز آرگون/
مجری طرح تعویض درب وپنجره های قدیمی(آهنی،المینیومی،چوبی،...)وفرسوده بادرب وپنجره های دوجدارهupvc

@
   
0
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''