محصول

*** بیمه عمر بیمه زندگی***


گروه:  
20,000 تومان
`0
    
 0 امتیاز دهی
 مقایسه

تحت نظارت بیمه مرکزی
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد شامل سود مشارکتی و تضامنی و همچنین شامل پوشش های زیر می باشد
1-وام (90% اندوخته _بدون محدودیت_بدون ضامن)
2_فوت عادی (300برابرآخرین پرداختی ماهانه)
3-حادثه (نقص عضو(900برابر آخرین پرداخته ماهانه) ، هزینه پزشکی(90برابر آخرین پرداخت ماهانه ، فوت بر اثر حادثه(1200 برابر آخرین پرداخت ماهانه )
4-بیماری خاص (30%سرمایه عمر)
5-از کار افتادگی (حادثه،بیماری)(معاف از پرداخت بیمه عمر_40%سرمایه عمر بعنوان غرامت _پرداخت هزینه های پزشکی)
6-آتش سوزی منزل مسکونی( 50الی 1500برابر اخرین پرداخت ماهیانه)
7-بازنشستگی(دریافت مستمری به صورت :یکجا_مستمری_ترکیبی)
8- باز خرید (بعد از 6 ماه می توانید خودرا باز خرید کنید )( اگر کمتر از 6سال بازخرید کنید بدلیل پوشش ها فقط1/2سرمایه باز گشت داده می شود ولی بعد از 6 سال تمام سرمایه در صورت باز خرید برگشت داده می شود)
پیام سازین: @sazin پیام پلیس فتا: @cyberpolice.ir

@
   
3
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''
undefined