محصول

آکادمی ورزش کودکان


گروه:  
680,000 تومان
`0
    
 0 امتیاز دهی
 مقایسه

برای اولین بار در ایران
ثبت نام از بدو تولد
جلسات خصوصی با کودکان اوتیسم
ورزش در غالب بازی و همراه با خانواده ها
کلاس ها ترمی (سه ماهه)
هر جلسه یک بازی
فقط در مشهد
و ثبت نام فقط از طریق رزرو وقت و تعیین سطح
پیام سازین: @sazin پیام پلیس فتا: @cyberpolice.ir

@
   
0
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''