ایران, مازندران

 younes62    یونس مسلمی

0
    
0

طراحی و ساخت انواع قالب های صنعت پلاستیک(روتیشنال)
اعم از قالب مخازن آب_ انواع وان_ انواع شناورها
شماره تماس 09114141340

@
استان مازندران. شهرستان ساری. کیلومتر 15 ساری_نکا
   
0
0
    
  0 امتیاز دهی
با نظر دادن صحیح و صادقانه، به دیگران بابت انتخاب محصول و شرکت کمک نمایید.
توجه نمایید که شما میتوانید با مراجعه به صفحه @Rate در رابطه با اضافه کردن گزینه جدید نظرسنجی ما را یاری نمایید
    
''